สีกันซึม,waterproof,สีกันรั่ว,สีทาหลังคากันซึม,สีซ่อมหลังคา,สีทาดาดฟ้าหลังคา,สียืดหยุ่น,สีแข่น้ำได้,รูฟซีล,รูฟการ์ด