พัมคิน,ลูกกลิ้งทาสี,แปรงทาสี,อุปกรณ์ทาสี,pumpkin,เครื่องมือช่าง,ถาดลูกกลิ้ง,ด้ามต่อลุกกลิ้ง,ลูกกลิ้งสีน้ำ,ลูกกลิ้งสีน้ำมัน,