นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ กึ่งเงา / Nippon Paint Aircare SemiGloss | Home Paint ศูนย์สีราคาขายส่ง

นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์  สีน้ำ อะคริลิกแท้ 100% สำหรับภำยใน เป็นสีในฝันสำหรับคนที่รักสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยี จากประเทศญี่ปุ่น ลิขสิทธิ์เฉพาะของนิปปอนเพนต์ ที่ช่วยฟอกอากำศให้สะอาดและสดชื่น   คุณสมบัติ - สามารถดูดซับ สารฟอร์มาล์ดีไฮด์ (Formaldehyde) ที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองตา  ผิวหนัง รวมถึง สาเหตของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ป้องกันเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา (Anti-Bacteria) -ปลอดภัยไร้สารระเหยที่เป็นอันตราย Zero VOCs ไร้กลิ่นขณะทา ทาแล้วสามารถอยู่ได้ทันที -ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว  สามารถเช็ดล้างทำควำมสะอาดได้ดีเยี่ยม

นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ กึ่งเงา  / Nippon Paint Aircare SemiGloss
นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ กึ่งเงา  / Nippon Paint Aircare SemiGloss
นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ กึ่งเงา / Nippon Paint Aircare SemiGloss
เกรด: กลุ่มพรีเมี่ยมคุณภาพสูงสุด
ราคา :
฿ 2,236
฿ 1,680
ส่วนลดสินค้า :
2%
ลดเพิ่มสูงสุด ฿ -50
ดาวน์โหลด :
1
เพิ่มในรถเข็น
รายการโปรด
เปรียบเทียบ
รายละเอียด
นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์  สีน้ำ อะคริลิกแท้ 100% สำหรับภำยใน เป็นสีในฝันสำหรับคนที่รักสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยี จากประเทศญี่ปุ่น ลิขสิทธิ์เฉพาะของนิปปอนเพนต์ ที่ช่วยฟอกอากำศให้สะอาดและสดชื่น   คุณสมบัติ - สามารถดูดซับ สารฟอร์มาล์ดีไฮด์ (Formaldehyde) ที่ก่อให... อ่านต่อ
คุณสมบัติ
การใช้งาน :
ภายใน
สูตร :
กึ่งเงา
ฟิลม์สี :
สูตรน้ำ
อายุงาน
(พื้นผิวใหม่) :
-
เกรด :
กลุ่มพรีเมี่ยมคุณภาพสูงสุด
เช็ดล้าง :
ดี
กันร้อน :
ไม่ได้
กลิ่น :
อ่อน
ปกปิดรอยแตก
ลายงา :
ไม่ได้
พื้นผิวที่ใช้ได้ :
ผนังปูน คอนกรีต
พื้นผิวที่ไม่ควรใช้ :
ไม้ เหล็ก
สีที่ไม่ควรทาทับ /
ข้อควรระวัง :
ไม่ควรทาทับบนพื้นผิวที่มีความชื้นสูง
พื้นที่การทา :
37-45 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
น้ำมันผสม /
ตัวทำละลาย :
เจือจำงด้วยนำ ้สะอำดประมำณ 5% โดยปริมำตร แล้วคนให้เข้ำกนัดี
ระยะเวลาแห้งตัว :
แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง
เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าแล้ว
สินค้าที่เกี่ยวข้อง