ลูกกลิ้ง,ลูกกลิ้งสีน้ำ,ลูกกลิ้งสีน้ำมัน,ลูกกลิ้งทาสี,แปรงทาสี,แปรงตัดขอบ,ถาดลูกกลิ้ง,กระดาษกาว,ด้ามต่อลูกกลิ้ง