สีพ่น,สีแห้งเร็ว,สีพ่นอุตสาหกรรม,lacquerv,สีแลคเกอร์ทาไม้,แลคเกอร์เงา,แลคเกอร์ด้าน.สีพ่นพื้นเทา